Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Czech Point

V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

O vydání ověřeného výpisu je možné požádat v jednatelně našeho úřadu kdykoliv v pracovní době.

Czech Point vydává ověřené výpisy:
 • z katastru nemovitostí 
 • z obchodního rejstříku 
 • z živnostenského rejstříku
 • z rejstříku trestů
 • z rejstříku trestů právnických osob
 • z bodového hodnocení řidiče
 • z insolvenčního rejstříku
 • seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Ceny za služby:

Poskytnutí výpisu je zpoplatněno: za první stránku poplatek 100 korun a každá další 50 korun. Rejstřík trestů: 100 Kč.

Služba Czech Point není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze.

Pro vystavení dokumentu je nutné, aby žadatel znal:
 •  u výpisu z katastru nemovitostí katastrální území a parcelní číslo, případně číslo popisné či číslo listu vlastnictví. Pozor! Výstupy z KÚ umožňují pouze tisk dat. Výstupy mapových listů zatím možné nejsou.
 • u výpisu z obchodního a živnostenského rejstříku identifikační číslo organizace.
   
 • u žádosti o výpis z rejstříku trestů je nutné předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní průkaz. Cizí státní příslušníci s trvalým pobytem na území České republiky předkládají průkaz potvrzující povolení k trvalému pobytu.
   
Czech Point - konverze dokumentů

Pracoviště Czech Point provádí i konverzi dokumentů

 • z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • z listinné do elektronické podoby dokumentu
Czech Point - agendy ISDS

Pracoviště Czech Point zajišťuje správu agend datových schránek. Vyřídí například

 • žádost o zřízení datové schránky
 • zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

a veškeré další úkony související se správou datových schránek.

Czech Point - základní registry

V souvislosti se základními registry pracoviště Czech Point vydává výpisy:

 • údajů z registru obyvatel
 • údajů z registru osob
 • veřejný výpis údajů z registru osob
 • výpis o využití údajů z registru obyvatel

a přijímá žádosti:

 • o změnu údajů v registru obyvatel
 • o změnu údajů v registru osob
 • o poskytnutí údajů třetí osobě
 Czech Point - ostatní podání
 • registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • registr živnostenského podnikání pro fyzické osoby
 • registr živnostenského podnikání pro právnické osoby