Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Valašský soubor písní a tanců

P O R T Á Š

je spolek se zájmem o udržování a zachovávání lidových tradic, nácvik písní a tanců a jejich jevištní zpracování. Soubor byl založen v roce 1985. Jeho zřizovatelem bylo JZD Podhájí. Od roku 1996 pracuje jako samostatné občanské sdružení, které bylo v roce 2014 na základě nového občanského zákoníku transformováno na spolek. V současné době sdružuje 31 členů.

Valašský soubor Portáš Jasenná

Historie souboru:

Valašský soubor Portáš z Jasenné byl založen skupinou nadšenců v lednu roku 1985. Podnětem byl úspěch vánočních besed u cimbálu, které uspořádali v letech 1983 a 1984. Jméno souboru je odvozeno od v naší obci stojící sochy portášského poručíka. První veřejnou prezentací bylo již v únoru 1985 krátké předtančení na valašském bále ve Vizovicích. Následovalo dalších téměř 300 vystoupení v České republice i dalších 11 státech Evropy. Během svého působení členové souboru uspořádali řadu besed u cimbálu, folklorních odpolední, kácení máje a každoročních valašských bálů. V roce 2005 jsme obnovili tradici jasenských hodů s „voděním barana“. Mezi oblíbené akce patří i souborové táboráky, předvánoční posezení s muzikou, turistické výlety anebo turnaj folklorních souborů v minikopané „O putovního Portáša“. Za tím vším jsou tisíce hodin strávených při přípravě a nácviku programů a při organizaci námi pořádaných akcí. Nejvíce se souboru věnovali naši umělečtí vedoucí a choreografové Josef Londa a Eva Kovářová. Pomáhaly nám i některé další osobnosti folklorní scény. Z mnoha vzpomeňme alespoň Jana Rokytu, Zdenu Jelínkovou, manžele Perůtkovy, Michala Mynáře, Pavla Malíka a v neposlední řadě též místní manžele Rokytovy. Naše vystoupení si lze jen stěží představit bez cimbálové muziky. Během uplynulých let jsme postupně spolupracovali se Vsacanem ze Vsetína, vlastní muzikou Portáš, Pláňavou z Otrokovic a příležitostně i Technikem z Ostravy. Od roku 1995 nás při vystoupeních doprovází Vizovský Juráš. Vedoucím muziky je Dalibor Bambuch, primáškou Pavla Masaříková.

 

Kalendář akcí v roce 2016

8. 4.                     Posezení u cimbálu v Restauraci Na Dvojce v Jasenné,

5. 5. - 8. 5.           Rodinný cyklovýlet Výrovice Znojemsko,

29. 6. - 6. 7.         Zájezd Lotyšsko,

červenec, srpen     Putování okolo Valašska,

13. 8.                   Folklorní festival Léto na Soláni,

Září                      "O putovního portáša“ – minikopaná,

15. 9.                   Účinkování v programu U nás TV Noe,

22. 10.                 Beseda u cimbálu Lukov,

5. 11.                   Vodění barana v Jasenné,

18. 12.                 "Živý betlém" u evangelického kostela v Jasenné.

 

 

Odkazy:

Foto z folklorního odpoledne 2014: http://stamik.zonerama.com/Album/368261

Vodění barana - střípky z natáčení: https://www.youtube.com/watch?v=EThsyEu7fTo

Záznam z koncertu k 30. výročí souboru v roce 2015 v HD kvalitě:

 https://drive.google.com/file/d/0B0PZHbMOhHGraTRDRk9FSGFLYnM/view?usp=sharing

 

Organizační vedoucí:

Stanislav Mikuláštík

763 13 Jasenná 270

tel.: 603 994 012

e-mail: stanislav.mikulastik@tiscali.cz