Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

Starosta: Milan Polášek
Velitel: Robert Čala
Webové stránky: www.sdhjasenna.webgarden.cz


Z historie našeho sboru
Císař Josef II. dne 7. září 1782 vydal požární řád. Tím byly zavedeny požární hlídky a nařízená opatření hašení požáru. Na tomto základě vydala Vizovická vrchnost 24. ledna 1787 nařízení dle něhož byla přidělena povinnost hašení řemeslníkům. Zde se také dozvídáme o prvních zmínkách o protipožární zabezpečení. Obec měla ke dni 11. 1. 1881 šest ručních stříkačů, několik háků a košů na vodu.

První zmínka o hasičském sboru v Jasenné je z roku 1905, kdy Tomáš Polášek s několika občany žádal obecní úřad o vytvoření SDH. Kvůli nevyhovění byla dána stížnost na tehdejší Okresní úřad v Holešově a ten přípisem 13. května 1905 nařídil zřízení hasičského sboru. Jenže obecní zastupitelstvo s tímto nespěchalo a tak teprve 23. června 1907 se usneslo, aby pro případ ohně byly zakoupeny tři berlovky s přerušovaným a tři se stálým proudem. Berlovky byly zakoupeny v Hranicích za 225 Kč a 36 haléřů. Poprvé se berlovky použily při požáru chalupy Tomáše Kováře č.p. 157 nad "dědinů" a to 26. 8. 1907.

Dne 28. 2. 1907 byly schváleny stanovy Jasennského sboru a byl přijat název Jubilejní sbor dobrovolných hasičů v Jasenné.

V roce 1999 vzniklo "nové jádro" sboru a do jeho vedení nastupují schopní a pracovití občané obce a k nim se přidávají další mladí, kteří chtějí, aby SDH dobře a úspěšně pracoval.

Začíná tvrdá a náročná práce, která je již v roce 2000 korunována prvními úspěchy na soutěžích. K mladým mužům postupně přibývají družstva žáků a žen a u všech doslova a do písmene platí: "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti". A tak se dostavují další úspěchy.

Sbor dobrovolných hasičů není jen zájmovou organizací. Především se svou prací a činností připravuje i na důležitější poslání a tím je pomoc občanům a podnikajícím subjektům na území obce v případě požárů a jiných přírodních pohrom a stavů nouze. Zejména u žáků a dorostu vidíme naději pro dobrou a důstojnou práci ve SDH v dospělosti a taktéž i prevenci proti sdružování se v závadových skupinách.

Důležitou činností je i pomoc obci na různých brigádách, občanům se provádí čištění studní.

V roce 2004 měl Sbor dobrovolných hasičů 71 členů.

Byla vytvořena 4 družstva: mladší žáci, starší žáci, muži a ženy.

Všechna družstva se zúčastňují hasičských závodů v blízkých i vzdálených vesnicích.

Jejich účast bývá velmi úspěšná - často stojí na stupních vítězů, ať už v soutěžích družstev či v jednotlivcích. Žáci se také zúčastňují soutěže s názvem "Plamen".