Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

110 let založení sboru

Současnost sboru

Funkcionáři  hasičského sboru

Funkce

Příjmení

Jméno

Starosta SDH

Pečenková

Jana

Náměstek starosty SDH

Čala

Lubomír

Velitel SDH          

Čala

Robert

Zástupce velitel

Zrník

Petr

Strojník SDH

Pečenka

David

Hospodář SDH

Hřib

Tomáš

Jednatel SDH

Čala

Robert

Vedoucí mládeže SDH

Soukup

Rostislav

Referentka žen SDH

Kovářová

Jana

Kronikář                              

Hřib

Tomáš


Webové stránky: www.sdhjasenna.webgarden.cz


Z historie našeho sboru
Císař Josef II. dne 7. září 1782 vydal požární řád. Tím byly zavedeny požární hlídky a nařízená opatření hašení požáru. Na tomto základě vydala Vizovická vrchnost 24. ledna 1787 nařízení dle něhož byla přidělena povinnost hašení řemeslníkům. Zde se také dozvídáme o prvních zmínkách o protipožární zabezpečení. Obec měla ke dni 11. 1. 1881 šest ručních stříkačů, několik háků a košů na vodu.

První zmínka o hasičském sboru v Jasenné je z roku 1905, kdy Tomáš Polášek s několika občany žádal obecní úřad o vytvoření SDH. Kvůli nevyhovění byla dána stížnost na tehdejší Okresní úřad v Holešově a ten přípisem 13. května 1905 nařídil zřízení hasičského sboru. Jenže obecní zastupitelstvo s tímto nespěchalo a tak teprve 23. června 1907 se usneslo, aby pro případ ohně byly zakoupeny tři berlovky s přerušovaným a tři se stálým proudem. Berlovky byly zakoupeny v Hranicích za 225 Kč a 36 haléřů. Poprvé se berlovky použily při požáru chalupy Tomáše Kováře č.p. 157 nad "dědinů" a to 26. 8. 1907.

Dne 28. 2. 1907 byly schváleny stanovy Jasennského sboru a byl přijat název Jubilejní sbor dobrovolných hasičů v Jasenné.

V roce 1999 vzniklo "nové jádro" sboru a do jeho vedení nastupují schopní a pracovití občané obce a k nim se přidávají další mladí, kteří chtějí, aby SDH dobře a úspěšně pracoval.

Začíná tvrdá a náročná práce, která je již v roce 2000 korunována prvními úspěchy na soutěžích. K mladým mužům postupně přibývají družstva žáků a žen a u všech doslova a do písmene platí: "Těžko na cvičišti, lehko na bojišti". A tak se dostavují další úspěchy.

Sbor dobrovolných hasičů není jen zájmovou organizací. Především se svou prací a činností připravuje i na důležitější poslání a tím je pomoc občanům a podnikajícím subjektům na území obce v případě požárů a jiných přírodních pohrom a stavů nouze. Zejména u žáků a dorostu vidíme naději pro dobrou a důstojnou práci ve SDH v dospělosti a taktéž i prevenci proti sdružování se v závadových skupinách.

Důležitou činností je i pomoc obci na různých brigádách, občanům se provádí čištění studní.

V roce 2004 měl Sbor dobrovolných hasičů 71 členů.

Byla vytvořena 4 družstva: mladší žáci, starší žáci, muži a ženy.

Všechna družstva se zúčastňují hasičských závodů v blízkých i vzdálených vesnicích.

Jejich účast bývá velmi úspěšná - často stojí na stupních vítězů, ať už v soutěžích družstev či v jednotlivcích. Žáci se také zúčastňují soutěže s názvem "Plamen".

Starostové

1907      Otmar Hrejsa

1945      Jan Řezníček

1946      Josef Smilek

1958      Jan Křupala

?             Vladimír Hladík

1995      Karel Kovář

1999      Pavel Kuníček

2008      Milan Polášek

2020      Jana Pečenková

Velitelé:

1907      Josef Lachman (padl v 1. sv. válce)

1920      Antonín Kutěj

1924      Pavel Polách

1939      Jan Mikuláštík

1977      Josef Valchář

1995      Antonín Černý

1999      Robert Čala

110 let založení sboru