Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Firmy v obci


Zemědělská činnost

JASNO spol. s r. o., Jasenná 306, Ing. Jiří Mikuláštík, tel. 577 456 117, 577 456 119

http://www.jasno.eu

Jasno

JASNO, spol. s r.o. Jasenná působí v obci od roku 1991, kdy byla založena a hledala svou podnikatelskou identitu. Tu nalezla především v místní tradici a v historii. Navázala na práci a výsledky jasenských hospodářů, které byly historicky spojeny s prací na poli, pastevectvím, chovem plemenného dobytka a v mimosezonních činnostech od pletení opálek až po přidružené výroby, zajišťující místním celoroční příjmy.

Již 27 let hospodaříme na zemědělských pozemcích v katastru Jasenné, Ubla i Lutoniny.  Věnujeme se pastevnímu odchovu skotu a údržbě krajiny. Jsme zaměřeni na chov plemenného hovězího dobytka CHAROLAIS, masného typu. Za dobu své činnosti jsme získali množství nejrůznějších ocenění, jsme certifikováni jako ekologicky hospodařící podnik.

Další oblast naší činnosti – mechanizační služby pro zemědělství - vychází z tradice práce na poli. Lidé vždy hledali cesty, jak si svou těžkou práci ulehčit, nejprve koňmi a později, od 50 let minulého století, přišly na pole traktory, které se od té doby neustále vyvíjejí. Dodavatelsky poskytujeme tyto služby od Komárna až po Karlovy Vary. Stali jsme se v této oblasti respektovaným podnikem služeb. Naše progresivní sklizňové linky jsou díky zájmu prestižních evropských médií známy zemědělcům po celé Evropě. V současnosti provozujeme tu nejmodernější techniku od nejprestižnějších výrobců světa. Jedná se o stroje výkonné, moderní a šetrné vůči půdě i životnímu prostředí.

Třetím pilířem našeho podnikání je kamionová doprava. Specializujeme se na lehkotonážní nadrozměrnou dopravu zboží do zemí Evropské unie. Námi přepravované zboží převážně pochází z našeho regionu (modulární systémy, odpadní kontejnery) a prodává se po celé Evropě. I v této oblasti jsme si na trhu našli své místo, které si upevňujeme už více než čtvrtstoletí.

V roce 2015 jsme zprovoznili restaurační zařízení, které se nachází s č. p. 2 na dolním konci obce pod názvem „RESTAURACE NA DVOJCE“.  Zařízení se toho času nacházelo v naprosto havarijním stavu, který nám nebyl lhostejný. Tato budova je již více než 100 let součástí historie obce v oblasti kulturní a pohostinské činnosti. Nejvíce byla proslavena pod názvem Hospoda u Kalendů. Rádi bychom navázali na tuto tradici a provozovali nadále hostinskou činnost pro místní občany i návštěvníky obce s vývařovnou jídel s prezentací vlastního hovězího masa a vytvořili příjemné prostředí k vzájemnému setkávání našich spoluobčanů.

Firma JASNO Jasenná je pevně spojena s Jasennou.  Má zde své sídlo, vytvořila více než 80 pracovních míst a název obce nese i ve svém názvu. I díky tomuto spojení se Jasenná dostala do silného povědomí odborné veřejnosti především z oblasti zemědělských činností. Podporujeme aktivity dětí ve škole i školce, různá místní sdružení, spolky i neziskové organizace.

Naším záměrem zůstává udržovat místní hospodářskou tradici, rozvíjet dále to, co započali již naši rodiče a prarodiče a usilovat o udržení vzájemných dobrých vztahů v obci. 

Jasno zemědělská technikaJasno

  
Výroba strojů pro stavebně truhlářskou výrobu

K-STROJ, Ing. Jan Krepl, areál firmy Jasno, tel. 577 001 385, 603 230 424, http://www.kstroj.cz

 
Strojní výroba

VALENDIN spol. s r. o.
Ing. Jan Valendin, Jasenná 316, tel. 577 456 115, 777 308 820, http://www.valendin.cz

So group s. r. o.
Petr Sláčík, areál firmy Jasno, tel. 577 012 034, http://www.sogroup.cz

Renovace kluzných ložisek na kompresory
Macek Libor, Jasenná 203, tel. 577 456 190

 
Autodoprava

Polách Pavel s.r.o, Jasenná 213, tel. 777 270 707, http://www.pavelpolach.eu

Pavel Polách, s.r.o.

Začátek, dnes již 18leté historie firmy, s původním označením podnikající fyzické osoby "Pavel Polách", se datuje k roku 1999. Tehdy manželé Jarmila a Pavel Poláchovi našli dostatek potřebné odvahy, aby radikálně změnili svůj dosavadní, do té doby v celku poklidný, pracovní život.  Zakoupením prvního kamionu dali pevný základ pro vznik rodinné firmy, provozující autodopravu se zaměřením na vnitrostátní a mezinárodní přepravu nadměrných nákladů.

Pavel Polách st.  tehdy učinil zásadní rozhodnutí, když za volant prvního kolosu posadil svého syna Pavla. Sám se pak, s urputností sobě vlastní, chopil téměř všech ostatních potřebných činností s cílem maximální prosperity firmy.  Nezahálela ani jeho žena Jarmila, která vložila do firmy své dosavadní pracovní zkušenosti a řešila ve firmě veškerou účetní agendu.

Vklady, vložené do firmy, beroucí zúčastněným pomalu všechen jejich volný čas, se pomalu, ale jistě začaly úročit. Firma se zdárně rozrůstala.  Přibývaly tahače a valníky značek MAN a Scania s návěsy Panav,  Meusburger  či Schwarzmüller.  Kromě přepravních služeb po celé Evropě, firma začala nabízet i zemní   práce, manipulační činnost, trasování, včetně doprovodné činnosti.  Pracovní tým postupně posílili na pozicích řidičů a dispečerů noví, kvalifikovaní, pracovití a loajální zaměstnanci. Dobrou a stabilní práci získali jak uchazeči přímo z Jasenné, tak z blízkého i vzdálenějšího okolí.  Původní kancelář na jasenských pasekách je dnes již jen mementem počátků; přestala vyhovovat prostorem i po technické stránce.  Nové zázemí našla firma v budově č. 54 patřící obci Jasenná a posléze v pronajatých prostorách ve Vizovicích.  

Dobré jméno a dobrá pověst firmy jsou statky, které získat v dnešní tržní společnosti trvá velmi dlouho, většinou celé roky.  Stojí za nimi nejen bezmezné úsilí, dřina, serióznost v jednání, poctivost,  profesionálně odváděná práce, ale rovněž i mnoho spokojených zákazníků. Tohoto cíle se manželům  Poláchovým podařilo dosáhnout.

Významným mezníkem v historii firmy byl rok 2013, kdy otěže řízení firmy převzal na svá bedra Pavel Polách ml.  S respektem a  s úctou k dosavadním výsledkům svého otce, nese firma ve svém názvu i nadále jméno jejího zakladatele"Pavel Polách s.r.o., se sídlem Jasenná 213."  

Manželé Jarmila a Pavel Poláchovi, přes nárok na zasloužený odpočinek, stále synovi ve firmě pomáhají.  Nejen radami, zkušenostmi, ale paní Jarmila ještě i výkonem funkce pokladní. Do činnosti  firmy se posléze zapojila na pozici účetní i manželka Pavla Polácha ml., Kamila.  

Pavel Polách ml. neusnul na vavřínech, ba naopak.  S odpovědností k vlastní rodině i současným 22 zaměstnancům promýšlí změny k lepšímu a další strategii rozvoje firmy. A je jen otázkou blízké budoucnosti, kdy v nově vybudovaném areálu v Lutonině vyroste administrativní budova a servis pro kamióny, včetně zázemí pro řidiče a pro jejich vozy.

Autodoprava Pavel Polách s.r.o Autodoprava Pavel Polách s.r.o Autodoprava Pavel Polách s.r.o

 
AUTOOPRAVY

Bajza Stanislav, Jasenná 313

Jurčák Radomír, Jasenná 153, tel. 603 247 133

Machovský Zbyněk, Jasenná 207, tel. 577 456 073

 
Elektro

Janál Jaroslav, Jasenná 269, tel. 577 456 006


Kadeřnictví - holičství

Hurtová Pavlína, Jasenná 252, tel. 604 655 702

Řezníčková Kašpárková Hana, Jasenná , tel. 731 288 707


KLEMPÍŘSTVÍ, TESAŘSTVÍ

Smilek Miroslav, Jasenná 44, tel. 603 886 279

 
Malířství a natěračství

Martin Bláha, Jasenná 131, tel.: 608 256 000

Pavel Kirchner, Jasenná 94, tel.: 725 686 332 , email: kirchnerdekorace.cz

Pila

Čala Jiří, Jasenná 11, tel. 577 456 238


STOLAŘSTVÍ

Mikšík Josef, Jasenná 165, tel. 603 167 471

 

Vodo-topo

Kovář Petr, Jasenná 201, tel. 577 456 236

Rokyta Antonín, Roky, Jasenná 119, tel. 739 143 225,http://www.instal-roky.cz

Stavebnictví

Zicha Petr, Jasenná 333, tel.732 926 952

 
Potraviny - restaurace

Smíšené zboží Jasenná, SD Jednota, Jasenná 240, tel. 577 456 130

Motorest Na Dvojce, Tomáš Mikuláštík, Jasenná 2, tel. 734 108 994

Motorest Syrákov, Liptál 409, tel. 571 438 181, http://www.hotel-sirakov.cz

 
Pěstitelská pálenice

Pálenice Jasenná, Hnilica Jiří, tel. 605 919 733

 
Úřady a Školy

Obecní úřad Jasenná, Jasenná 190, tel. 577 456 122, http://www.jasenna.eu

Pošta Jasenná, Jasenná 190, tel. 954 276 313

Mateřská škola Jasenná, Jasenná 255, tel. 577 456 121,http://www.jasenna-skolka.8u.cz

Základní škola Jasenná, Jasenná 15, tel. 577 456 143, 577 456 029,http://www.zsjasenna.eu

Dům s pečovatelskou službou - chráněné byty, Jasenná 255

Farní úřad českobratrské církve evangelické, tel. 571 892 922