Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Společenský život

Společenský život po roce 1989 doznal svým způsobem velký otřes. Skončilo nařizování a občané chvíli odpočívali od programových záměrů. Ale brzy - a to bylo jen dobře, pocítili potřebu se spolčovat a došlo k jakémusi znovuzakládání spolků a společenských organizací. Na území obce dnes působí: myslivecké sdružení, TJ Sokol (oddíl stolního tenisu, aerobic, cvičení rodičů s dětmi), filatelisté, Český svaz ochránců přírody, kynologický klub, Valašský soubor Portáš.

Sportovní klub - fotbalisté (muži, dorost, žáci) obnovili svou činnost v r. 1999 po několikaleté odmlce. Jsou ale v obci příkladnou ukázkou pospolitosti a propojenosti přes jednotlivé rodiny na celou obec. V roce 1999 obnovili tradici stavění a kácení máje spojenou s dětským dnem a veselicí pro děti i dospělé. Jimi pořádané akce jsou nejvíce navštěvovány.

Hasiči do roku 1999 živořili, protože neměli osobnost schopnou a ochotnou je stmelit. Až po roce 1999 začal spolek slušně fungovat a stal se inspirací pro hasičský sport a jasenskou mládež - po 25 letech mají 2 družstva mužů, družstvo žáků a žen a začínají sbírat vavříny na soutěžích. A další zajímavost - co hasič, to fotbalista a obráceně.

Včelaři jsou stabilním spolkem, který soustřeďuje nejen obyvatele a občany starších ročníků. Jejich činnost je víc jak prospěšná.

Členové všech jmenovaných spolků v rámci svých činností dělají spoustu dobrovolné práce nezištně mimo zaměstnání a rodinu a propojují tak celou obec a občany přes spolkovou činnost. Příjemný pocit potřebnosti a lidského propojení se projevuje a je cítit při všech společenských akcích.

Neodmyslitelnou součástí života obce jsou naše předškolní a školní děti. I když se obec v současné době potýká s malým počtem žáků, jsou děti z MŠ a ZŠ jakýmsi katalyzátorem mnoha akcí v obci - vítání občánků, vánoční besídky a koncerty, hasičské a sportovní soutěže, dětské dny s pohádkovým lesem, pochody broučků s uzamykáním zahrad a s ukončením v evangelickém kostele s divadelním představením ze života broučků. Dále dětské karnevaly v sokolovně a na ledě, účast dětí na přehlídce dětských zpěváčků "Trnečka".

Pro děti z obce členové SDH se svými rodinnými příslušníky pořádají v době prázdnin 14-ti denní pobytové tábory v Bílých Karpatech. "Obětují" na tuto činnost své dovolené a dětem to očividně svědčí.

Velmi dobře v obci pracuje s dětmi i s mládeží farářka evangelické církve. Jsou to nejen besídky, sportovní dny, koncerty, ale také letní tábory. Zaměřuje se zejména na zkvalitnění vyžití dětí a správného využití volného času.

Pro starší občany se pořádají besedy s důchodci, zájezdy a když chtějí, umí se sejít.

Čeká nás rozsáhlá rekonstrukce objektu koupaliště (požádáno o dotace MMR) a dobudování tělocvičny v ZŠ s rekonstrukcí vodoinstalace, zateplením a nátěrem fasády (požádáno o dotace MF). Rovněž je zapotřebí dobudovat a vylepšit hřiště u sokolovny.

Zaměřujeme se také na čistotu v obci a výchovu občanů k legální likvidaci odpadů. Klade se důraz na údržbu zeleně (cca 40 tis. m2) a na její obnovu. Do budoucna se chceme zaměřovat i na výsadbu původních místních odrůd ovocných a ostatních stromů, se kterou jsme začali již v roce 2002.


V obci máme spoustu šikovných lidí, kteří svou prací reprezentují obec a po dobře vykonané práci se dovedou sejít na akcích, které se v obci pořádají - plesy a koncerty, jenž hlavně v zimním období zpříjemňují život v obci.

Snahou obce i občanů je, aby na území Jasenné byly vytvořeny dobré a stabilní podmínky pro život obyvatel všech věkových skupin. A o tom, že se nám to začíná dařit, svědčí i ta skutečnost, že mladí, domácí i přespolní, začínají v obci stavět nové rodinné domy. Snažíme se také, aby všichni, co do obce přijdou a přijedou, byli dobře přijati, aby se u nás dobře cítili a pak se k nám rádi vraceli.


Zdeňka Turková