Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Současnost obce

Dnešní Jasenná je perspektivní území, které od r. 1990 formuje novou podobu a pozici pro plnohodnotný život svých obyvatel. V roce 1992 byla zahájena 0. a 1. etapa plynofikace obce (bez dotací). V roce 1994 byla na základě aktualizace územního plánu schválen program rozvoje obce a v roce 1999 se obec přihlásila do programu "Obnovy venkova", který se formoval bez velkých slov se záměrem postavit základ pro další rozvoj obce s cílem nejen navázat na významné prvky venkovského dědictví, ale zejména investovat do obnovy a rekonstrukce veřejných staveb a budov, veřejných prostranství, do zlepšení infrastruktury obce (plyn, voda), investovat do rekonstrukcí místních komunikací, do sociálních služeb (Dům s pečovatelskou službou) a občanské vybavenosti celkem, se záměrem zapojit do tohoto procesu co nejvíce lidí, kteří zde žijí a chtějí pro svou obec být prospěšní.