Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Hřbitovy

Hřbitovy

Místní hřbitovy

Obec Jasenná má ve své správě dva hřbitovy - starší u římskokatolického kostela v horní části obce a novější v blízkosti evangelického kostela v dolní části obce (běžně nazývané horní hřbitov a dolní hřbitov). Na horním hřbitově je už delší dobu zakázano pohřbívání do země, do stávajících hrobů a hrobek je možné pouze ukládat urny.

Jako správce pohřebišť má obec povinnost dle zákona č. 256/2001 Sb. vést evidenci související s provozováním veřejného pohřebiště, např.:

 • jméno a příjmení osob, jejichž lidské ostatky jsou na veřejném pohřebišti uloženy,
 • místo a datum jejich narození a úmrtí,
 • rodné číslo,
 • datum uložení lidských pozůstatků nebo zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti včetně určení hrobového místa a hloubky pohřbení; u zpopelněných lidských ostatků způsob uložení jejich popela a v případě vsypu i místo jejich uložení,
 • záznam o nebezpečné nemoci, pokud osoba, jejíž lidské pozůstatky byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byla touto nemocí nakažena,
 • jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a rodné číslo nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo název firmy, sídlo a identifikační číslo nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
 • datum uzavření nájemní smlouvy a dobu jejího trvání včetně údajů o změně smlouvy,
 • údaje o hrobovém zařízení daného hrobového místa.

Ve výše uvedeném zákoně je nájemci dána povinnost oznámit provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

Upozorňujeme, že bez vědomí provozovatele není možné ukládat urny do kolumbária.


Řád pohřebiště Obce Jasenná platný od 26. 6. 2015

Řád pohřebiště.pdf