Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Možnosti třídění odpadů v obci

Kam s nefunkční zářivkou?

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji v kanceláři obecního úřadu, kde bude uložena do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

recyklace zářivek Co sbíráme Co nesbíráme

 

E-box + box na baterie

e-boxDrobné elektrospotřebiče je možné odkládat do boxu umístěného za vchodovými dveřmi do budovy č. p. 54 - Dům služeb. Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek), např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače, šlehače, mixery, žehličky a další. Do přidaného samostatné kontejneru v horní části boxu je nyní možné odkládat i vybité monočlánkové baterie.

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. Více informací na www.asekol.cz.

 

Sběr použitého ošacení

kontejner na textilKontejnery na sběr textilu jsou v obci dva. Jeden stojí před budovou č. p. 54 - Dům služeb a druhý je umístěný u místní komunikace Sokolská pár desítek metrů před evangelickým kostelem.

Do těchto kontejnerů je možné vhazovat veškerý textil bez ohledu na to, zda má díry, rozbité uzávěry (zipy), případně nevypratelné skvrny. Na třídící lince bude totiž obsah kontejneru vytříděn na věci zachovalé vhodné do malých charitních obchůdků, věci ještě využitelné pro charitní šatník a věci, které budou strojově "rozemlety" a použity na výrobu méně kvalitních textilií (např. hadry na podlahu apod.).

Jak uvedla společnost TextilEco, provozující tyto kontejnery v obci, bylo v roce 2017 z obou kontejnerů vyvezeno celkem 2914 kg textilu.

 

Sběr skla a kovového odpadu

Kontejnery na skloNa několika místech v obci stojí kontejnery na bílé a barevné sklo doplněné popelnicemi na drobný kovový odpad (plechovky apod.). Větší kusy kovu je možné odkládat do sudů umístěných za hasičskou zbrojnicí. Odvoz skla zajišťuje společnost Marius Pedersen, popelnice na kov vyváží zaměstnanci obce.

 

 

Kontejnery na bio odpad

Hnědé kontejnery na bio odpad jsou umístěny u areálu společnosti Jasno při komunikaci směrem na Ublo. Apelujeme na občany, aby do těchto tří kontejnerů ukládali skutečně jen větve a shrabky ze zahrad. Je smutné, že poměrně často tu zaměstnanci obce nacházejí i plasty a musí kontejnery přetřídit. Odvoz kontejnerů zajišťuje Marius Pedersen od jara do podzimu.

 

Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemových odpadů

Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, probíhá v obci sběr nebezpečných odpadů z domácností. Svozové auto společnosti Marius Pedersen má vždy stanoviště na parkovišti u Restaurace Na Dvojce. Zdarma můžete odevzdávat tyto odpady:

 

Svoz pytlů s vytříděným odpadem

Pet lahve, papír a krabice od mléka je možné třídit do barevných pytlů, které zdarma vydává občanům obecní úřad. Jednou měsíčně jsou sváženy žluté pytle naplněné plasty spolu s oranžovými pytli naplněnými krabicemi od mléka, džusů a pod. Jednou měsíčně v jiném termínu jsou vyváženy modré pytle s vytříděným papírem.

 

Sběr jedlých olejů a tuků z domácností

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů zavádí obcím povinnost od roku 2020 zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků.

     Při vaření v domácnostech vzniká velké množství použitého jedlého oleje a tuků. Ty pak velmi často končí v kanalizacích a následně v čistírnách odpadních vod, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další). Čištění kanalizací je velmi nákladné a v konečném důsledku se to může projevit i v ceně za vodu pro obyvatele obcí.

     Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále také snížení celkového množství odpadů ukládaných na skládky.

     Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro výrobu metylesteru jako přípravku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).

V naší obci budou umístěny dvě plastové popelnice o objemu 240 litrů označené nálepkou Použitý potravinářský olej. Občané mohou do těchto popelnic ukládat olej v dobře uzavřených plastových nádobách.