Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Prodej krmiva pro drůbež a králíky

Firma ROKUP bude v sobotu 15. ledna ve 13:30 hodin u hasičské zbrojnice prodávat

krmivo s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 250 Kč, vitamínové doplňky pro drůbež.      

Vykupuje také králičí kůže za 20 Kč kus.


Uzavření obecní knihovny z důvodu obnovy nábytku

Upozorňujeme všechny návštěvníky obecní knihovny, že od 10. 1. 2022 je knihovna uzavřená až do konce února z důvodu obnovy nábytku. Děkujeme za pochopení.


Poplatky za odvoz odpadu

Upozorňujeme, že obecně závaznou vyhláškou byly od 1. 1. 2022 navýšeny poplatky za odvoz odpadu, a to na 600,- Kč za osobu. Vyhlášku si můžete přečíst na webových stránkách obce, případně na úřední desce u obecního úřadu.


Kominík

Kominík Miroslav Majíček ze Zlína provádí čištění a kontrolu komínů,

kontrolu plynových komínů, opravy komínových hlav nad střechou,

vložkování komínů a revize s výpočtem spalinových cest.

Zajišťuje také dotace na nové kotle. Práce je možné si dohodnout

na telefonu 739 239 937 nebo e-mailu: muj@kominikzlin.cz.


Máme k dispozici 100 kusů kompostérů

Obec Jasenná díky dotaci přes Mikroregion Slušovicko v rámci projektu „Kompostéry do zahrad 2“ získala 100 kusů kompostérů o objemu 1000 litrů. Dotaci nám poskytl OPŽP.

Kdo má zájem o kompostér, volejte či pište na obecní úřad 577 456 122.  Zaměstnanci obce pak v určené dny budou kompostéry vydávat. Zároveň s Vámi bude podepsána smlouva o výpůjčce.


OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že obec nakoupila respirátory pro občany starší 65 let. Zájemci z této věkové skupiny si je mohou zdarma vyzvednout v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách, tedy ve středu a v pondělí od 8.00 do 17.00 hodin.


UPOZORNĚNÍ ČESKÉ POŠTY

Česká pošta v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací žádá občany o důsledné dodržování Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR platného pro všechny občany, jakož i podmínek karantény stanovených pro jednotlivce.

Při nezbytném kontaktu s pracovníky České pošty při doručování zásilek, prosím, používejte ochranné prostředky dýchacích cest a minimalizujte osobní kontakt dodržováním potřebného odstupu. Vždy mějte připravenou vlastní propisku. V případě osobní karantény informujte o této skutečnosti doručovatele předem. Česká poště děkuje za pochopení.


UPOZORNĚNÍ

Prosíme občany, aby respektovali, že parkoviště u obchodu slouží nakupujícím, ne k soukromému parkování. Rovněž parkoviště u domu služeb (budova č. p. 54) je určeno potřebám nájemců a jejich zákazníkům a občané z okolních domů zde nemají parkovat.


OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU VIZOVICE

Městský úřad Vizovice oznamuje, že vzhledem k aktuálnímu doporučení Ministerstva vnitra ČR zavedl objednávkový systém, kdy budou cestovní doklady a občanské průkazy pořizovány a vydávány pouze na základdě předchozí telefonické či e-mailové domluvy. Telefonní kontakt je 777 471 173 nebo 777 471 171. E-maily: alena.gubaniova@vizovice.eu, lenka.mikova@vizovice.eu.


UPOZORNĚNÍ

Až do odvolání je vydán zákaz shromažďovat železný odpad za hasičskou zbrojnicí.


NABÍDKA SLUŽEB OSTŘENÍ NÁSTROJŮ

Pan Jiří Brhláč, Jasenná 196 nabízí služby ostření: pil na dřevo, tvrdokovových pil, hoblovacích nožů, nástrojů na obrábění dřeva i kovu, kuchyňských nožů, nůžek a pod. Telefonní číslo je 776 137 833.


ŽÁDOST POŠTOVNÍCH DORUČOVATELEK

Poštovní doručovatelky žádají občany, aby ve svém zájmu viditelně označili své domy čísly popisnými a na své domovní poštovní schránky uvedli číslo domu a případně i jména obyvatel domu. Z důvodu změny v systému doručování poštovních zásilek se budou v obci doručovatelky střídat a bez jasného označení domů a schránek se může stát, že pošta nebude doručena správně.