Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Prodej drůbeže

Firma Rokup bude v sobotu 27. 4. 2019 ve 13:30 hodin u hasičské zbrojnice prodávat nosné kuřice všech barev a chovné kohouty. Dále nabízí krmiva s léčivem pro slepice a králíky - 20 kg za 205,- Kč a vykupuje králičí kůže za12,- Kč kus.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce jasenná

Obecní úřad Jasenná zve všechny občany na zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 17:30 hodin v sále Restaurace Na Dvojce. Na úvod zasedání proběhne prezentace projektové a architektonické studie na přestavbu objektu bývalé horní hospody, kde vznikne centrum společenského a spolkového života obce.


Pozvánka na posezení s důchodci

Kulturní kkomise při obci Jasenná srdečně zve všechny seniory v pátek 26. 4. 2019 od 16:00 hodin do Restaurace Na Dvojce na Posezení s důchodci, kde vystoupí děti ze ZŠ, MŠ, ZUŠ Morava Zlín, Vartovňáčku a taneční skupina "Cérky z Jasenné". K tanci a poslechu zahraje country kapela Atapana ze Vsetína. Bohaté občerstvení je zajištěno.


Pozvánka na členskou schůzi Lesní singulární společnosti Jasenná a na valnou hromadu honebního společenstva jasenná

Oznamujeme vlastníkům podílů, členům Lesní singulární společnosti Jasenná, z. s. na lesních pozemcích zapsaných na LV č. 68 a LV č. 447 pro k. ú. Jasenná na Moravě a na LV č. 257 pro k. ú. Vizovice, že se dne 3. 5. 2019 koná výroční členská schůze LSS Jasenná v Restauraci Na Dvojce v Jasenné. Začátek žádné členské schůze je v 17:00 hodin.

Pokud se nesejde nadpoloviční většina vlastníků podílů, členů LSS Jasenná v řádně svolaném termínu výroční členské schůze na den 3. 5. 2019 v 17:00 hodin, svolává se náhradní členská schůze LSS Jasenná dne 3. 5. 2019 v 18:00 hodin do Restaurace Na Dvojce v Jasenné. Tato náhradní členská schůze bude usnášeníschopná i pokud se nedostaví nadpoloviční většina členů.

Souběžně s členskou schůzí LSS Jasenná, konanou dne 3. 5. 2019, se koná i Valná hromada Honebního společenstva Jasenná. Na jednání jsou zváni členové honebního společenstva i vlastníci honebních pozemků.


Likvidace lyžařského vleku

Lyžařský oddíl oznamuje, že v jarních měsících proběhne likvidace lyžařského vleku a zařízení včetně buněk. Zájemci o demontáž a odkup zařízení mohou získat bližší informace u pana Františka Maliňáka na telefonním čísle 605 749 110.


Pozvánka do sportovního centra

Sportovní centrum Vizovice zve k návštěvě všechny příznivce sportu a zdravého životního stylu. Nabízí široké sportovní vyžití včetně posilovny a kardio centra, zahrát si můžete squash, badminton, stolní tenis a šipky. Zároveň zve na nově otevřená skupinová cvičení jako je formování postavy, kruhový trénink, kalanetika, tabata a pilates ... K relaxaci nabízí finskou saunu a solárium. Po cvičení se můžete občerstvit kávou, čajem nebo využít nabídku sportovních nápojů a občerstvení...Podrobnější informace naleznete na FB stránkách nebo na telefonu 776 777 690. Na všechny se těší Kamila Poláchová, instruktor fitness a skupinových cvičení.


Upozornění

Ředitelka Mateřské školy Jasenná oznamuje, že dochází ke změně telefonního kontaktu do mateřské školy. Nové číslo je: 603 807 979.


Upozornění majitelům psů

Žádáme majitele psů, aby nenechávali své psy volně pobíhat v obci a okolí. Zároveň žádáme, aby při procházkách uklízeli po svých psech výkaly.