Jasenná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky

Úhrada místních poplatků pro rok 2024

Do 30. 6. 2024 je třeba uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý občan s trvalým pobytem v obci hradí 600,- Kč/rok. Za nezletilé děti mají ze zákona povinnost hradit poplatek jejich  zákonní zástupci. Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet obce vedený u KB. Číslo účtu je 8621661/0100. Variabilní symbol platby se vyplní podle šablony: 37220x, kde za x doplníte číslo popisné domu, za jehož obyvatele poplatek hradíte (např. dům č. p. 28 má 4 obyvatele a na bankovní účet obce by s variabilním symbolem 3722028 byla připsána platba 2.400,- Kč).

 Poplatek ve výši platby za 1 osobu s trvalým pobytem v obci hradí i vlastníci neobydlených domů s číslem popisným.

Pytle na tříděný odpad vydávané při platbě poplatku v kanceláři OÚ si mohou občané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.

Dále je povinnost občanů, kteří se do obce přistěhují i v průběhu roku uhradit poměrnou část tohoto poplatku. Tento poplatek se týká i nově narozených dětí. 

Sleva na poplatky se týká těchto nemovitostí :

- slevu 90% mají č.p. 92, 129, 147, 192 a č.ev. 19

- slevu 25% mají č.p. 31, 45, 58, 137, 149, 150, 154, 157, 290, 335, 339, 354

Dále mají 50% slevu žáci a studenti žijící v pracovních dnech mimo obec.


Úhrada místních poplatků za psy.

Do 30. 6. 2024 vybíráme také poplatky za psy. Poplatek je třeba uhradit za psa staršího 3 měsíců. Základní poplatek je 240,- Kč/pes/rok.

Obyvatelé starší 65 let platí cenu poloviční, tedy 120,- Kč/pes/rok. Poplatek je možné uhradit také bankovním převodem na účet obce 8621661/0100.  Variabilní symbol platby za psa má šablonu 1341x, kde za x opět doplníte číslo popisné domu, v němž má majitel přihlášeného psa (např. vlastník psa z domu č. p. 28 uhradí obci na účet částku 240,- Kč, příp. 120,- Kč s variabilním symbolem 134128).