Jasenná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Představení obce

Z historie

První zmínka (písemná) o Jasenné byla nalezena v listinách z roku 1468. Území Jasenné bylo v průběhu dějin různě zalidněno, decimováno válkami a nemocemi a v době největšího rozkvětu zde žilo více jak 1100 obyvatel. Dnes počet obyvatel kolísá mezi 930 - 950 trvale přihlášenými obyvateli. Za zmínku stojí také sezonní obyvatelé, kteří převážně v letních měsících a v zimním období obývají 30 chat a 13 rekr. chalup. Okolí Jasenná je stále častěji navštěvováno hosty, které láká zachovalá a krásná příroda s možností dobře značených turistických tras s výchozím bodem na kopci Syrákov, v létě přírodní koupaliště, v zimě lyžování a také dochovaný objekt Mikuláštíkového fojtství - roubené stavby v původní podobě a na původním místě z roku 1748, kde je zřízeno muzeum. Za zhlédnutí stojí i oba kostely - farní kostel katolický zasvěcený sv. Maří Magdaléně z roku 1672 a evangelický kostel v empírovém slohu z r. 1833. K oběma kostelům patří i dva hřbitovy: horní - katolický a dolní pro celou obec i pro obec Lutoninu s vybudovanou obřadní síní a kolumbáriem.

Název obce vznikl jako adjektivum k podstatnému jménu jasan, tj. ves, stráň, hora porostlá jasany; patrně podle polohy obce v jasanových lesích. V historických pramenech z 15., 16. a 17. století se vyskytuje různá podoba tohoto jména - Jasena, Jasenna, Gasenna, Jesena, v roce 1872 jsou to tvary Jasena, Jasená, v roce 1924 pak už dnešní podoba - Jasenná.

V obecní pečeti byla radlice, od 19. století pak také kůň. Nový obecní znak a prapor byl pro obec vytvořen heraldikem Miroslavem J. V. Pavlů z Kelče v roce 1999.

0 osídlení území dnešní Jasenné v době předhistorické svědčí ojedinělé nálezy z doby bronzové i halštatské i žárové hroby lidu popelnicových polí.

První historická zmínka o obci je z roku 1468. V roce 1548 se zde připomíná fara, jejíž patronát náležel vizovickému klášteru. Zanikla za třicetileté války. V roce 1777 byla zřízena farní expozitura a byli k ní přifařeni farníci z Ubla a Lutoniny, neboť v tomto kraji se velmi rozšířilo protestantství, takže katolíci byli v mnoha obcích v menšině.

V Jasenné se protestantství rozšířilo po roce 1550, také fara se stala luteránskou. Rekatolizaci zde prováděli jezuitští misionáři, vysílaní hlavně z hradišťského kraje, ovšem výsledek jejich činnosti byl nevalný. Ještě před vydáním tolerančního patentu se v roce 1778 veřejně přihlásilo k augsburskému vyznání 139 obyvatel. Po vydání tolerančního patentu se v roce 1781 přihlásila k tomuto vyznání celá obec kromě rodiny fojta Mikuláštíka. Již v roce 1782 byla zřízena v Jasenné evangelická církev. Bohoslužby se konaly zpočátku ve stodole fojta Mikuláštíka, který ji dal k dispozici i přesto, že byl katolík. V roce 1782 byla vystavěna na obecním pozemku dřevěná modlitebna a od roku 1833 byl vybudován nový evangelický kostel.

Ještě na přelomu 19. a 20. století bylo velmi rozšířeno salašnictví. V katastru obce bývalo až 18 salašů po 100 - 200 ovcích. Na salaši býval bača, který se zabýval přípravou žinčice, a valach s hoňákem, kteří ovce pásli. Bača míval "13 zl. platu a stravu, také příučky a odučky a z ovce 2 kr. ocasného. Ovce se vyháněly až po Juřím a bývaly na salaších až do Šimona a Judy, co vyháňajú baču z búdy".
 
Socha Portáše z roku 1941 - dílo sochaře Stanislava Mikuláštíka je připomínkou na 18. století, kdy v obci sídlil na Mikuláštíkovém fojtství portášský sbor a fojt Mikuláštík byl jejich kapitánem.

První škola v Jasenné (katolická) byla zřízena v r. 1782 a přetrvala odděleně až do roku 1941. Škola evangelická byla zřízena později a přešla pod občanskou školu v r. 1903. Matrika v obci byla vedena od r. 1782 a pozemkové knihy od r. 1770.

V době normalizace byla rozšířena nadstavbou budova dnešního obecního úřadu, rozšířena sokolovna, opravena a přistavena škola, postavena MŠ, koupaliště, nová prodejna potravin, točna, hřiště u sokolovny, lyžařský vlek. Postupně, za vydatné pomoci JZD Podhájí se opravovaly a budovaly MK, osvětlení a rozhlas.