Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Úhrada místních poplatků

 Každý občan s trvalým pobytem v obci hradí 450,- Kč/rok. Za nezletilé děti mají ze zákona povinnost hradit poplatek jejich  zákonní zástupci. Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet obce vedený u KB.

Číslo účtu je 8621661/0100. Variabilní symbol platby se vyplní podle šablony: 37220x, kde za x doplníte číslo popisné domu, za jehož obyvatele poplatek hradíte (např. dům č. p. 28 má 4 obyvatele a na bankovní účet obce by s variabilním symbolem 3722028 byla připsána platba 1.800,- Kč).

Poplatek ve výši platby za 1 osobu s trvalým pobytem v obci hradí i vlastníci neobydlených domů s číslem popisným.

Pytle na tříděný odpad vydávané při platbě poplatku v kanceláři OÚ si mohou občané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.

Dále je povinnost občanů, kteří se do obce přistěhují i v průběhu roku uhradit poměrnou část tohoto poplatku . Tento poplatek se týká i nově narozených dětí.