Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Úhrada místních poplatků za psy.

 Poplatek je třeba uhradit za psa staršího 3 měsíců. Základní poplatek je 240,- Kč/pes/rok. Obyvatelé starší 65 let platí cenu poloviční, tedy 120,- Kč/pes/rok.

Poplatek je možné uhradit také bankovním převodem na účet obce 8621661/0100.  Variabilní symbol platby za psa má šablonu 1341x, kde za x opět doplníte číslo popisné domu, v němž má majitel přihlášeného psa (např. vlastník psa z domu č. p. 28 uhradí obci na účet částku 240,- Kč, příp. 120,- Kč s variabilním symbolem 134128).