Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Úhrada místních poplatků pro rok 2022

Do 30. 6. 2022 je třeba uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý občan s trvalým pobytem v obci hradí 600,- Kč/rok. Za nezletilé děti mají ze zákona povinnost hradit poplatek jejich  zákonní zástupci. Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet obce vedený u KB. Číslo účtu je 8621661/0100. Variabilní symbol platby se vyplní podle šablony: 37220x, kde za x doplníte číslo popisné domu, za jehož obyvatele poplatek hradíte (např. dům č. p. 28 má 4 obyvatele a na bankovní účet obce by s variabilním symbolem 3722028 byla připsána platba 2.400,- Kč).

 Poplatek ve výši platby za 1 osobu s trvalým pobytem v obci hradí i vlastníci neobydlených domů s číslem popisným.

Pytle na tříděný odpad vydávané při platbě poplatku v kanceláři OÚ si mohou občané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.

Dále je povinnost občanů, kteří se do obce přistěhují i v průběhu roku uhradit poměrnou část tohoto poplatku . Tento poplatek se týká i nově narozených dětí. 

Sleva na poplatky se týká těchto nemovitostí :

- slevu 50% mají č.p. 92, 129, 147, 192 a č.ev. 19

- slevu 25% mají č.p.  62, 68, 85, 91, 96, 116, 119, 125, 136, 148, 187, 202, 209,  212,  222, 231, 232, 233, 252, 253, 257, 258, 259, 272, 281, 309, 315, 335, 339, 349, 354

- slevu 10% mají č.p. 11, 69, 80, 276, 279, 283

Dále mají 50% slevu žáci a studenti žijící v pracovních dnech mimo obec.


Úhrada místních poplatků za psy.

Do 30. 6. 2022 vybíráme také poplatky za psy. Poplatek je třeba uhradit za psa staršího 3 měsíců. Základní poplatek je 240,- Kč/pes/rok.

Obyvatelé starší 65 let platí cenu poloviční, tedy 120,- Kč/pes/rok. Poplatek je možné uhradit také bankovním převodem na účet obce 8621661/0100.  Variabilní symbol platby za psa má šablonu 1341x, kde za x opět doplníte číslo popisné domu, v němž má majitel přihlášeného psa (např. vlastník psa z domu č. p. 28 uhradí obci na účet částku 240,- Kč, příp. 120,- Kč s variabilním symbolem 134128).