Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Včelařský kroužek mládeže při ZŠ

Ustavení včelařského kroužku mládeže při ZŠ Jasenná a OV ČSV, o. s. Zlín

V červenci 2010 proběhl v ZŠ Jasenná nábor žáků do včelařského kroužku mládeže (VKM). V září se do něj přihlásilo celkem 10 dětí. V kroužku se děti učí ošetřovat včely v průběhu celého roku, poznávat stromy, keře a rostliny, anatomii včely a léčení včelstev. Vedoucím kroužku je př. Jaroslav Studeník. Kroužek má své registrační chovatelské číslo v rámci ČR, v současné době chová dvoje včely, tento stav by měl být časem navýšen na cca pět včelstev. Všechny děti odebírají časopis Včelařství a jsou pojištěny proti případnému úrazu. O práci v kroužku je vedena stručná agenda. Děti se schází pravidelně dvě hodiny v týdnu během celého roku. Na závěr školního roku každý absolvent obdrží osvědčení o absolvování včelařského kroužku.

Z činnosti kroužku

Děti v kroužku včelaří v nástavkových úlech, důraz je kladen hlavně na osvojení si základních dovedností při práci se včelstvy. V zimním období se děti věnují přípravě na sezónu a prohlubování odborných teoretických znalostí. V květnu 2011 proběhlo první medobraní. Děti si rozdělily skleničky s medem mezi sebou a nezapomněly obdarovat pana starostu obce a ředitelku ZŠ, 4 kg daly do jídelny ZŠ, aby jim paní kuchařky připravily nějaké dobroty a nezapomněly ani na své mladší vrstevníky v MŠ a obdarovaly je 3 kg medu.

Ale produkce medu není hlavním účelem kroužku. Tím je produkovat mladé včelaře a včelařky. Zatím se to daří. Děti jsou pro věc zapálené, o čemž svědčí i umístění na regionální soutěži Zlatá včela a také účast v kroužku a zájem o včelaření. To je v dnešní době důležité, neboť aktivních včelařů je nedostatek a klesá i počet včelstev.

Účast na regionální soutěži Zlatá včela

Děti z kroužku se soutěže poprvé zúčastnily v květnu r. 2011 v Napajedlích a hned se výborně umístily. Ondřej Dušek s počtem 75 bodů se umístil na 2. místě se stejným počtem bodů jako první, rozhodující v tomto případě byl výsledek vědomostního testu. Na dalších místech se umístili Radek Skýpala 65 bodů - osmý, Sabina Štalmachová 59 bodů - devátá, Jakub Frýdl 57 bodů - desátý, Tomáš Vavřička 55 bodů - dvanáctý. V kategorii od páté do deváté třídy se umístili Martin Bielik 75 bodů - 18. místo, Ondřej Kovář 73 bodů - 21. místo, Sára Kašparová 72 bodů - 25. místo, dále Josef Mikšík 67 bodů, Daniel Vavřička a Patrik Vaculík po 64 bodech. Celkem se soutěže zúčastnilo 80 dětí z deseti včelařských kroužků.

Děti nevynechaly ani další ročník soutěže konané ve Francově Lhotě. Opět se jí zúčastnilo celkem 80 dětí a v mladší kategorii uniklo první místo jenom o jeden bod Radku Skýpalovi.

zlatá včela

Ve dnech 27. - 28. 4. 2013 proběhne další ročník soutěže, tentokrát ji pořádá ZO ČSV Luhačovice. Děti z kroužku už se pilně připravují.

Medová odpoledne v Jasenné

Za dobu trvání kroužku se v ZŠ Jasenná uskutečnilo už dvakrát Medové odpoledne. To druhé proběhlo v sobotu 24. 11. 2012 v jídelně ZŠ. Akci předcházelo pečení a zdobení perníčků, při němž si děti z včelařského kroužku vyzkoušely své dovednosti v tomto, pro ně tak zábavném, oboru. Medové odpoledne bylo pořádáno pro naše spoluobčany, děti a také pro širokou veřejnost.

Hned u vchodu do školy jsme si mohli prohlédnout výstavu včelařských pomůcek a zařízení, např. medomet, zařízení na pastování medu, rojáček, plemenáček a různé jiné včelařské potřeby. Cestou do jídelny na chodbě byla výstava výkresů dětí ze ZŠ s názvem "Včely dětskýma očima". Výstava byla rozdělena do 3 kategorií podle věku a byla soutěžní. Účastníci akce v roli hodnotitelů dávali jednotlivým výtvorům dětí svůj hlas a následně byla vybrána z každé kategorie tři nejlepší díla a jejich autoři byli odměněni cenami. Vedle u stolku seděla paní učitelka Mgr. Andrea Čalová a ta s dětmi malovala perníčky. Opodál nás pan Ing. Jaromír Straka učil zajímavé technice - odlévání vosku.

Potom jsme se všichni sešli v jídelně a tady jsme si mohli zakoupit med nebo ochutnat a koupit si medovinu. Velký úspěch měla i kosmetika z včelích produktů, kterou jsme měli taktéž možnost si zakoupit.

Někteří včelaři i přes nedostatek medu poskytli vzorky medu, které rovněž účastníci dle své vlastní chuti hodnotili. První místo získal pastovaný med př. Josefa Okála ze Štípy, druhé místo med medovicový př. Antonína Ševců z Březové a třetí místo med medovicový př. Jiřího Hnilici z Jasenné.

Spoustu zajímavostí jsme se dozvěděli z odborné přednášky př. Marie Knödlové z Frýdku-Místku, učitelky včelařství, na téma Apiterapie, včelí produkty a jejich vliv na naše zdraví. Kulturní vložku zajistily šikovné děti z našeho včelařského kroužku, které si připravily básničky a zahrály na harmoniku. Zajištěno bylo i občerstvení a výborný dančí guláš.

Další aktivity VKM

Děti se spolu schází i mimo hodiny vyhrazené práci ve včelařském kroužku. V roce 2012 upořádal vedoucí kroužku př. Jaroslav Studeník 3 další akce.

Ve dnech 22. - 23. 6. děti rybařily u rybníku v Ostratě u Zlína a podařilo se jim tu ulovit pěkného kapra, měl 57 cm. Jeho přemožitelem byl Martin Bielik.

rybolov

Další akcí byla účast některých dětí z kroužku na červencovém táboře pořádaném pravidelně v Nasavrkách pro děti z včelařských kroužků. Měly možnost prohloubit si tu znalosti v oboru a také se jim tu velmi líbilo.

nasavrky

Třetí akcí byl 6. 10. zájezd do Ostravy na výstavu s názvem "Život na zahradě", která se konala na výstavišti Černá louka. Velkým překvapením pro naše mladé včelaře bylo vyhlašování výsledků soutěže "Český med 2012", v níž získali zlatou medaili za jejich med. To znamená, že právě med vytočený z jejich včelstev žijících ve dvou úlech u školy v Jasenné splnil fyzikálně chemické vlastnosti laboratorních analýz a všechna další kritéria.

ocenění

Cestou z výstavy se děti zastavily také v hornickém muzeu v Landeku a v pohankovém mlýně rodiny Šmajstrlů ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Zvládat pořádání podobných akcí by nebylo možné bez ochoty dvou obětavých maminek, paní Jany Bielikové a Lenky Duškové, které jsou velkou oporou vedoucího kroužku.

maminky

Historie včelařství

V kulturních centrech Středního východu, v suchých, horkých oblastech bez lesních porostů, se včely pravděpodobně bez zásahu člověka usazovaly v hliněných hrncích. Takové nádoby pocházejí z doby 5000 let př. Kristem. Ještě dnes se místo úlů používají v Izraeli a Libanonu. Při vybírání medu se víko nádoby dá zvednout.

Jeden z prvních, kdo se podroběn zabýval studiem včel, byl Aristoteles (384 - 322 př. Kr.). Domníval se, že včely pocházejí z mrtvých býků. Zmínka o včelím produktu (medu) je i v bibli. Ve druhé knize Mojžíšově, verši8., kapitole 3. je vyjeveno, že Bůh přivede svůj lid do země, která bude oplývat mlékem a medem. Víno a med, čisté nebo smíchané, byly ve starém Řecku považovány za univerzální lék.

Ve střední Evropě byla včela obyvatelkou lesa. Jako hnízdiště (obydlí) jí posloužily duté stromy nebo pařezy. Jeden takový dutý pařez objevili archeologové ve vesnici Velmenmoor u Oldenburgu. Časově byl zařazen do období 5. až 7. století po Kristu. Jako dodavatelé medu sloužily lidem včely, které se usadily v přirozeně vzniklých stromových dutinách. Časem proto lidé začali ve stromech vytvářet umělé dutiny, aby poskytli prostor dalším včelám.

Ve středověku byli včelaři ve velké vážnosti. Jejich cechy a společenství se datují již od doby Karla Velikého. Mohli nosit zbraň, měli zvláštní práva a vlastní, tzv. včelařský soud. Včelaři chovali včely výhradně v lese a později i doma. Místo stojících stromů byly stále častěji používány úly z pořezaných, ručně vydlabaných částí kmenů (tzv. kláty). Ty už bylo možno přestěhovat do blízkosti obydlí včelaře a pro med nebylo nutno lézt na strom, tím se stala péče o včelstva o mnoho jednodušší. Včelař vyráběl typické kláty v mnoha variantách. Výroba úlů ze slámy, rákosu, palachu nebo proutí znamenala pro včelaře velké zjednodušení, neb uplést v zimě pár košů bylo podstatně jednodušší, než vydlabávat kmeny stromů. A tak vznikaly koše, tzv. překlopné košnice nejrůznějších tvarů - zvnocovité, špičaté, slaměné válce. Košnice je dnes použitelným úlem, i když už slouží jen na ozdobu.

Dalším vývojovým stupněm byla kruhová košnice. Několik košnic tohoto typu se dalo postavit na sebe. Celou sestavu uzavíralo víko vyrobené rovněž ze slány. Klády i koše měly společnou nevýhodu, prohlídka včelstva a zjištění jeho stavu nebyla možná bez narušení nebo zničení díla. Včelařům proto zůstaly utajeny biologické děje a vnitřní vztahy ve včelstvech.

Osvícený švýcarský chovatel včel Francois Huber (1750 - 1832) vymyslel úl, do kterého bylo možno nahlédnout: byl to Huberům rámkový úl. V úle byl určitý počet rámků, které byly na jedné straně spojeny podobně jako listy v knize. Do těchto rámků stavěly včely plásty. Pro pozorování života včel měl v tehdejší době tento vynález nedozírnou cenu, pro chov včel byl ale příliš nepohodlný.

Nepohodlnou práci s kláty poznal z vlastních zkušeností i slezský farář Jahannes Dzierzon (1811 - 1906). Postavil proto úl ze dřeva s pevným víkem a dnem a dovnitř umístil dřevěné lišty jako nosiče plástů. Protože včely přistavěly dílo až na vnitřní kolné stěny úlu, musel Dzierzon plásty při každé prohlídce odřezávat nožem. Jeho žák, baron von Berlepsch (1815 - 1877) doplnil původní horní lištu třemi dalšími lištami na dnešní, v celém světě používaný rámek. Svůj systém zveřejnil v roce 1853 a otevřel tak cestu modermínu chovu včel. Bylo tak umožněno nahlížení do včelstva bez porušení díla, což přineslo nové poznatky, jako např. Dzierzonův objev parthenogeneze. Ten zjistil u letu neschopné matky v poroji, jež nemohla být oplozena, kladení trubčích vajíček.

Vynález rámků byl předpokladem dalšího vývoje včelařské techniky. Stolařský mistr Johannes Mehring z Frankenthalu v Rýnské Falci (1815 - 1878) zhotovil umělou mezistěnu ze včelího vosku a upevnil ji do rámku. Poprvé ji vystavil v r. 1858. C. k. major Hruschka (1819 - 1888) vynalezl medomet, který vystavil roku 1865 v Brně. Vynález vzbudil zaslouženou pozornost a znamenal definitivní nástup směrem k modernímu včelařství. Výrazně k tomu přispěl farář Dr. h. c. Ferdinand Gerstung (1860 - 1925) svým objevem, podle kterého je včelstvo živým organismem. Dzierzon neodhalil jenom základní zákonitosti života včel, ale díky svému vyhraněnému smyslu pro praxi dal tehdejšímu včelařství mnoho impulzů, např. konstrukcí několika typů úlů. Jeho dvojáky, trojáky a vícenásobné úly byly základem vývoje moderního úlu.

Slovinec Anton Janscha (1734 - 1773) objevil vztahy při páření matek s trubci. Tomuto nesmírně nadanému včelaři se připisuje i objev, že na každém plástu panuje určitý řád v umístění medy, pylu a plodu. Marie Terezie založila roku 1769 ve Vídni školu na podporu chovu včel a pověřila jejím vedením Antona Jansche.

Přibližně ve stejné době, kdy v Německu stavěl Dzierzon svoje první úly s odnímatelnými rámky, zavedl něco podobného v Americe Lorenzo Langstroth (1810 - 1895). Nepoužíval úly s pevným dnem a víkem, ale s víkem umožňujícím přístup shora. Objevil zásadní poznatek, který se velmi rychle rozšířil: je-li mezi stěnou úlu a rámkem na bocích nebo nahoře mezi rámky a víkem mezera větší než 6 - 10 mm, objevuje se v ní nejen tmelení, ale i stavba. Pokud je mezera menší, zůstanou rámky volné. Jde o objev tzv. včelí mezery.

(autor článku doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., Být včela není žádný med...)