Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Platba místních poplatků bankovním převodem

Typ: ostatní
Podklady pro platbu

Úhrada místních poplatků

Do 31. 3. 2020 je třeba uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý občan s trvalým pobytem v obci hradí 450,- Kč/rok. Za nezletilé děti mají ze zákona povinnost hradit poplatek jejich  zákonní zástupci. Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet obce vedený u KB. Číslo účtu je 8621661/0100. Variabilní symbol platby se vyplní podle šablony: 37220x, kde za x doplníte číslo popisné domu, za jehož obyvatele poplatek hradíte (např. dům č. p. 28 má 4 obyvatele a na bankovní účet obce by s variabilním symbolem 3722028 byla připsána platba 1.800,- Kč). Poplatek ve výši platby za 1 osobu s trvalým pobytem v obci hradí i vlastníci neobydlených domů s číslem popisným. Pytle na tříděný odpad vydávané při platbě poplatku v kanceláři OÚ si mohou občané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.

 

Do 31. 3. 2020 vybíráme také poplatky za psy. Poplatek je třeba uhradit za psa staršího 3 měsíců. Základní poplatek je 240,- Kč/pes/rok. Obyvatelé starší 65 let platí cenu poloviční, tedy 120,- Kč/pes/rok. Poplatek je možné uhradit také bankovním převodem na účet obce 8621661/0100.  Variabilní symbol platby za psa má šablonu 1341x, kde za x opět doplníte číslo popisné domu, v němž má majitel přihlášeného psa (např. vlastník psa z domu č. p. 28 uhradí obci na účet částku 240,- Kč, příp. 120,- Kč s variabilním symbolem 134128).


Vytvořeno: 29. 1. 2020
Poslední aktualizace: 31. 1. 2020 09:18
Autor: Správce Webu